งานรับนักเรียน

ผลคะแนนการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คะแนน ม1.pdf

ผลคะแนนการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คะแนน ม4.pdf